Admitere master

DESCARCA Cererea de inscriere Master

 

                                                              Admitere  SEPTEMBRIE 2016

1.LOCURI MASTER

Specializarea Durata de studiu – nr. credite Nr. locuri finanţate de la buget din care nr. locuri pentru rromi Nr. locuri cu taxă Nr. Total locuri
Biofizică medicală şi biotehnologie celulară 4 semestre

120 credite

4 1 22 26
Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice 4 semestre

120 credite

0 0 19 19
TOTAL 4 1 41 45

2.  CALENDAR EXAMENE – Sesiunea  SEPTEMBRIE 2016

Programul se studii – master Data si Ora Loc desfăşurare concurs
Biofizică medicală şi biotehnologie celulară 23 septembrie 2016,

ora 10.00

Disciplina Master Biofizică şi Biotehnologie celulară

Facultatea de Medicina Bd. Eroii sanitari nr. 8

Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice 23 septembrie 2016,

ora 10.00

Disciplina Sănătate Publică şi Management

Institutul Naţional de Sănătate Publică

Str. Dr.Leonte nr. 1-3, et.2, cam. 224

3.ÎNSCRIERILE se vor face în perioada: 19, 20, 21 si 22 septembrie 2016.

 

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul Departamentului Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Medicală Continuă, din cadrul Rectoratului, str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, etaj 1, între orele 10.00 – 15.00.

Taxa de înscriere este de 200 lei; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor,  doar taxa de participare va fi  returnată. Taxa  se va achita la  Casieria UMF “Carol Davila “ Bucuresti,  Str. Dionisie Lupu, Nr. 37

Orar Casierie: luni-vineri: 8.30 – 15.30

DOCUMENTE  NECESARE LA ÎNSCRIERE:

  1. Cererea tip de înscriere, completată şi semnată de către candidat;
  2. Diploma de bacalaureat – original;
  3. Diploma de licenţă – copie legalizată şiSupliment la diploma– copie legalizată;

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea corespunzatoare anului universitar 2015-2016,  pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de licenţă în anul 2016, în locul diplomei de licenţă şi a suplimentului, adeverinţa eliberată de către facultate (în original).

  1. Carte de identitate sau paşaportul valabil – copie xerox;
  2. Certificatul de naştere –copie legalizată;
  3. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
  4. Patru fotografii color tip buletin;
  5. Dovada achitării taxei de înscriere;
  6. Dosar plic.

Cuantum taxă de studiu: 6.000 de lei / an universitar.

Notă:

Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.