Plan management

PROGRAM MANAGERIAL PENTRU FUNCŢIA DE DECAN

FACULTATEA DE MEDICINĂ

UIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

“CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Medicină este veriga fundamentală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, reprezentând principalul formator de studenţi în specialitatea medicină din România.

Facultatea de Medicină este punctul de convergenţă al elitelor lumii medicale, al afirmării valorilor ştiinţifice şi didactice în medicină şi în ştiinţele biomedicale.

Prezentul plan managerial porneşte de la principiile enuntate de programul Rectorului UMF Carol Davila, Academician Ioanel Sinescu, precum şi de la obiectivele manageriale ale Preşedintelui Senatului UMF Carol Davila, Prof.Dr. Mircea Beuran. Am ţinut cont de Raportul de Evaluare Instituţională externă al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învaţământul Superior ( ARACIS) din anul 2015, întocmit ca urmare a vizitei de evaluare instituţională din perioada 26-28 martie 2015, care a acordat calificativul grad de încredere ridicat.

Planul managerial este adresat în egală masură studenţilor, cât şi cadrelor didactice de la Facultatea de Medicină.

Program managerial decan